Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(409) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15475
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18545
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8287
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :88.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :48.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)