Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(409) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 15447
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :18545 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :8287
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :88.4% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :48.6%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 14 ετιας)