Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(411) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 8036
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :12655
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :3820
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :121.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :46.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) (Βάσεις 7 ετιας)