Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 13 ετίας : 15159
Η μέγιστη Βάση 13 ετίας :16880
Η ελάχιστη Βάση 13 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 13 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 13 ετίας :12.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 13 ετιας)