Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(412) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 15658
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18515
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :11675
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :30.7%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :22.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)