Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(476) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12749
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17191
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :6750
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :37.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :24%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 20 ετιας)