Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(668) ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 10715
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :12230
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :10070
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :3%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :9.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)