Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(669) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 11683
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :12125
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :11136
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :8.9%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :4.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)