Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(672) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 11873
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :12350
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :11349
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :8.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)