Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 11824
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :12350
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :11349
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :8.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 5 ετιας)