Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(673) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 13169
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :14273
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :12521
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :6.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)