Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2021 για τη σχολή:
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 13273
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :14273
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :12521
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :-3.1%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :6.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) (Βάσεις 4 ετιας)