Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(675) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 10969
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :12775
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :8092
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :27.3%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :18.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)