Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(676) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 7991
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :10412
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :5196
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :86.4%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :31.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 6 ετιας)