Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(677) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 11816
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :12922
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :11350
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :2.6%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :9.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)