Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(677) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 13241
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :14360
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :11940
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :12.2%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :7.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)