Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2022 για τη σχολή:
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 14405
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :15346
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :13150
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :10%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :10.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 5 ετιας)