Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 13449
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :15462
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :11425
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :11.9%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :19.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 4 ετιας)