Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(684) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 13795
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :15313
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :12675
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :6.6%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :11.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)