Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
(685) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 11590
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :13662
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :9975
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :19.4%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :14.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)