Γραφική παράσταση των βάσεων 2014 - 2023 για τη σχολή:
(779) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 9 ετίας : 14801
Η μέγιστη Βάση 9 ετίας :16807
Η ελάχιστη Βάση 9 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 9 ετίας :15.9%
Η μέγιστη % μείωση 9 ετίας :10.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 9 ετιας)