Γραφική παράσταση των βάσεων 2014 - 2022 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 8 ετίας : 14566
Η μέγιστη Βάση 8 ετίας :16807
Η ελάχιστη Βάση 8 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :15.9%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :10.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 8 ετιας)