Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2016 - 2023 για τη σχολή:
(780) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μέσος Ορος 8 ετίας : 9948
Η μέγιστη Βάση 8 ετίας :11400
Η ελάχιστη Βάση 8 ετίας :7225
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :35.2%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :17.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Βάσεις 8 ετιας)