Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(801) ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15839
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17075
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12220
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ (Βάσεις 20 ετιας)