Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 16030
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17075
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :14022
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ (Βάσεις 19 ετιας)