Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(806) ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17488
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18536
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15555
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 20 ετιας)