Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 17589
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :18536
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :15810
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :6.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 19 ετιας)