Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 17132
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :18143
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :14525
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :5.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ (Βάσεις 19 ετιας)