Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(811) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16912
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18143
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12744
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ (Βάσεις 20 ετιας)