Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(816) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17498
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18623
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13799
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :13.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Βάσεις 20 ετιας)