Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 17692
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :18623
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :14407
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :13.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Βάσεις 19 ετιας)