Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(817) ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 9258
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :11036
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :5038
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :115.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :31.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ) (Βάσεις 20 ετιας)