Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 9305
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :11036
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :5038
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :115.5%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :31.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ) (Βάσεις 19 ετιας)