Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(818) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 8107
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :10321
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :2494
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :235.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :75.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) (Βάσεις 20 ετιας)