Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 8093
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :10321
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :2494
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :235.1%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :75.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) (Βάσεις 19 ετιας)