Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 16918
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17875
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :15632
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :6.3%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :6.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Βάσεις 19 ετιας)