Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(821) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16878
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17875
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15632
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Βάσεις 20 ετιας)