Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(826) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18800
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :19225
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :17850
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :2.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :3.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (Βάσεις 20 ετιας)