Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18827
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :19225
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :17850
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :1.7%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :3.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (Βάσεις 19 ετιας)