Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
Μέσος Ορος 7 ετίας : 18173
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18915
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :1.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :3.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (Βάσεις 7 ετιας)