Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(827) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
Μέσος Ορος 8 ετίας : 18152
Η μέγιστη Βάση 8 ετίας :18915
Η ελάχιστη Βάση 8 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :3.9%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :3.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (Βάσεις 8 ετιας)