Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18977
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :19436
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :17650
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :2.9%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :5.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 19 ετιας)