Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 18 ετίας : 19035
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :19436
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :17650
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :2.9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :5.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 18 ετιας)