Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18881
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :19431
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :17920
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :1.4%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :2.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 19 ετιας)