Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(836) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18847
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :19431
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :17920
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :1.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :2.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 20 ετιας)