Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(841) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18612
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :19299
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :17250
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :4.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 20 ετιας)