Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18642
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :19299
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :17250
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :4.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 19 ετιας)