Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18764
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :19336
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :17450
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :2.7%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :5.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 19 ετιας)