Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18820
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :19336
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :17450
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :2.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :5.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 18 ετιας)