Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(851) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17790
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18494
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16400
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :3.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) (Βάσεις 20 ετιας)