Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 17850
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :18494
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :16400
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :3.8%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :6.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) (Βάσεις 19 ετιας)