Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(862) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13786
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15674
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9100
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :55.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :35.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ (Βάσεις 20 ετιας)