Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 13938
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :15674
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :9100
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :55.7%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :35.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ (Βάσεις 19 ετιας)