Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 15835
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17206
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :15086
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 19 ετιας)