Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(863) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15835
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17206
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15086
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 20 ετιας)