Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2009 - 2023 για τη σχολή:
(863) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18249
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18985
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16545
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :8.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 15 ετιας)