Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 14962
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16496
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :13081
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :13.7%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :16.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Βάσεις 19 ετιας)