Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(864) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14899
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16496
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13081
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :13.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :16.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Βάσεις 20 ετιας)