Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2009 - 2023 για τη σχολή:
(864) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17925
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18980
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16210
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Βάσεις 15 ετιας)