Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(866) ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18815
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :19257
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :17940
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :4.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Βάσεις 20 ετιας)