Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18827
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :19257
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :17940
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :2.3%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :4.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Βάσεις 19 ετιας)