Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(867) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18804
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :19455
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :17568
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :4.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Βάσεις 20 ετιας)