Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2009 - 2023 για τη σχολή:
(870) ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18084
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19090
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16575
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :10.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :8.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (Βάσεις 15 ετιας)