Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(875) ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18988
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :19386
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :3.5%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :3.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Βάσεις 19 ετιας)