Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μέσος Ορος 18 ετίας : 18992
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :19386
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :3.5%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :3.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Βάσεις 18 ετιας)