Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2016 - 2023 για τη σχολή:
(876) ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέσος Ορος 8 ετίας : 16965
Η μέγιστη Βάση 8 ετίας :17312
Η ελάχιστη Βάση 8 ετίας :16600
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :2.5%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :3.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (Βάσεις 8 ετιας)