Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(876) ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέσος Ορος 7 ετίας : 18614
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :19295
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :17510
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :7.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (Βάσεις 7 ετιας)