Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(878) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μέσος Ορος 7 ετίας : 15207
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :16056
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :13545
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :3.5%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :11.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Βάσεις 7 ετιας)