Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(879) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μέσος Ορος 7 ετίας : 16356
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :16831
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :15500
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :7.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Βάσεις 7 ετιας)