Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2022 - 2023 για τη σχολή:
(884) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ
Μέσος Ορος 2 ετίας : 17913
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :18195
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :17630
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :3.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (Βάσεις 2 ετιας)