Έτος: 2022 Βάση: 17630 μόρια NEO TMHMA ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (Βάσεις 1 ετιας)