Έτος: 2022 Βάση: 18380 μόρια NEO TMHMA ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Βάσεις 1 ετιας)