Έτος: 2019 Βάση: 18380 μόρια NEO TMHMA (Βάσεις 1 ετιας)