Έτος: 2019 Βάση: 17510 μόρια NEO TMHMA (Βάσεις 1 ετιας)