Έτος: 2022 Βάση: 17510 μόρια NEO TMHMA ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Βάσεις 1 ετιας)