Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2022 - 2023 για τη σχολή:
(886) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Μέσος Ορος 2 ετίας : 17828
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :18145
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :17510
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :3.6%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :3.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Βάσεις 2 ετιας)