Έτος: 2019 Βάση: 17755 μόρια NEO TMHMA (Βάσεις 1 ετιας)