Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2022 - 2023 για τη σχολή:
(887) ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ
Μέσος Ορος 2 ετίας : 18030
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :18305
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :17755
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :3.1%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :3.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Βάσεις 2 ετιας)