Έτος: 2022 Βάση: 17755 μόρια NEO TMHMA ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Βάσεις 1 ετιας)